Slider

Preguntes freqüents sobre el confinament en funció de la regió sanitària: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/

📄 GENERALITAT DE CATALUNYA:
RESOLUCIÓ TSF/981/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/928/2020, de 20 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503477), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8131/1793931.pdf

RESOLUCIÓ TSF/982/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/926/2020, de 20 d’abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2020 (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503471), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8131/1793943.pdf

📄 ESTAT ESPANYOL:

Estado de alarma. Viajes internacionales. Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf

Subvenciones. Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021: https://boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4946.pdf

Afegir comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Serveis Social Media Marketing, comunicació d'empreses i comerços. SEO SEM i Posicionament comercial
taberna los serrano

Som membres de l’A.M.I.C.

Per categories

Utilitzem cookies per millorar els continguts de la web i afavorir la vostra experiència com a usuari. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
× Deixa'ns un missatge?