previous arrow
next arrow
Slider

🤝 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donarà suport als ens locals amb 10,5 milions d’euros per finançar projectes relacionats amb la crisi de la Covid-19: https://www.acm.cat/actualitat/10-milions-euros-projectes-municipals-relacionats-amb-crisi-sanitaria-covid-19

📝 Consulta aquí les Mesures per al desconfinament, de les diferents administracions: https://www.acm.cat/mesures-desconfinament-covid-19

📄 GENERALITAT DE CATALUNYA:
Recull de mesures econòmiques que poden interessar i ser d’utilitat a les dones en situació de vulnerabilitat o violència masclista i llurs fills o filles afectades per la crisi de la Covid-19: https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/mesures_economiques_i_ajuts_crisi_covid-19.pdf

RESOLUCIÓ ARP/1015/2020, de 12 de maig, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2020-2021 en tot el territori de Catalunya: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873327&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ ARP/1016/2020, de 7 de maig, per la qual es convoquen els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2020 (ref. BDNS 505699): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873359&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ ARP/1018/2020, de 8 de maig, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, cunícola, oví/cabrum i de producció de mol·lusc per a l’any 2020 (ref. BDNS 505690): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873322&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ ARP/1020/2020, de 6 de maig, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l’any 2019-2020 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya (ref. BDNS 505003): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873341&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ ARP/1017/2020, d’11 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria (ref. BDNS 505679): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=873371&type=01&language=ca_ES

📄 ESTAT ESPANYOL:
Estado de alarma. Fronteras. Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: https://boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf

Afegir comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *Serveis Social Media Marketing, comunicació d'empreses i comerços. SEO SEM i Posicionament comercial
taberna los serrano

Som membres de l’A.M.I.C.

Per categories

Promociona el teu negoci

Utilitzem cookies per millorar els continguts de la web i afavorir la vostra experiència com a usuari. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
× Deixa'ns un missatge?