La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha destacat que “és una gran oportunitat però també un gran repte participar d’aquests fons europeus” i, per això, ha ressaltat la importància d’anar alineats com a país, un alineament entre les diverses administracions i l’economia productiva: “si són uns projectes de tots i tots ens els fem nostres tindran moltes més opcions de prosperar”. En aquest sentit, ha afegit que “ens cal fer una feina  important de suma perquè la suma sempre acaba tenint un resultat multiplicador” per aconseguir el màxim de recursos per Catalunya, amb el “màxim respecte per l’autonomia i la singularitat local”, ha reblat.

Per la seva banda, el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha destacat que “Catalunya té projectes realment potents de transformació en diversos àmbits, que ens permeten afrontar aquest procés amb un optimisme gran”. En aquest sentit, ha afegit que “per poc bé que funcionin els mecanismes que estableixi Brussel·les, que es qui marca les prioritats, Catalunya rebrà una part important dels fons Next Generation UE”. Segons el conseller, “haurem d’accelerar els tràmits administratius; hem de ser capaços de fer-ho com les millors administracions d’Europa, perquè si els fons es canalitzen bé comportaran una transformació, inversió i despesa molt notable, que permetrà un cop passada la pandèmia, superar la crisi ràpidament i enfocar un futur brillant.”

Objectiu dels consorcis

La proposta del Govern va en la línia de crear dos consorcis:

  • El Consorci català per a la sostenibilitat del territori, que identificaria propostes en matèria d’habitatge, urbanisme, infraestructures, mobilitat i eficiència energètica, que tinguin per objectiu impulsar la transició ecològica i la sostenibilitat del territori. Per exemple, plans que tinguin a veure amb la rehabilitació per a l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels habitatges; o amb la planificació, la reordenació i la reforma d’urbanitzacions, barris o polígons industrials; o amb la transició ecològica d’equipaments esportius; o amb punts de recàrrega de vehicles elèctrics; o amb l’automatització i control dels consums dels edificis públics; o amb la recollida selectiva i gestió intel·ligent dels residus.
  • El Consorci català pels serveis de digitalització, que gestionaria programes de transformació digital de sectors, territoris i administracions públiques, com ara el desplegament d’infraestructures de fibra òptica; la promoció turística del territori aprofitant els instruments que aporta la digitalització; o la implementació coordinada de l’estratègia de digitalització de l’educació.

Els consorcis podrien obrir línies d’ajuts i subvencions, prestar assessorament jurídic i tècnic als municipis, donar-los suport en matèria de contractació pública i de convocatòria de licitacions. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar la col·laboració entre administracions i, quan sigui necessari, amb l’empresa privada, per promoure i executar projectes transversals que es puguin gestionar conjuntament amb el món local i que puguin ser finançats amb fons europeus.

A part dels tres consellers, la reunió també ha comptat amb la participació del secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; el secretari general d’Empresa i Coneixement, Jordi Cabrafiga; el secretari d’Administració Local i de Relacions amb l’Aran, Miguel Àngel Escobar; i el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer. Per part del món local, hi han assistit els presidents de les quatre diputacions; els alcaldes de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, juntament amb membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i la vicepresidenta de l’Associació Catalana de Municipis.