previous arrow
next arrow
Slider

Des que va ser declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 mitjançant el Reial decret llei 463/2020, de 14 de març, s’ha anat adoptant pel Govern un conjunt de mesures, d’una banda, de caràcter sanitari i de protecció de la seguretat de les persones, i, per un altre, d’índole econòmic, en les quals, a partir de les actuacions i compromisos de les institucions europees s’està definint un marc d’ajudes estatals i de reactivació de l’activitat econòmica i social.

La situació financera del subsector de les entitats locals es pot qualificar de sanejada, amb capacitat de generació d’estalvi i amb superàvit successius i continuats des de l’any 2012, situant-se en 2019 en el 0,31 per cent del PIB nacional, i en una quantia de 3.839 milions d’euros. Per aquesta circumstància, i per la necessitat de fer costat a col·lectius vulnerables, mitjançant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, es va possibilitar que les corporacions locals destinessin una quantia global de 300 milions d’euros d’aquell superàvit per a finançar despeses d’inversió inclosos en serveis
socials i en promoció social, i, amb caràcter excepcional, prestacions d’atenció primària i atenció a la dependència que vénen recollides en l’Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, de 16 de gener de 2013, que recull el Catàleg de Referència de Serveis Socials. Aquell import era equivalent al del Fons Social Extraordinari constituït per a atendre necessitats de les comunitats autònomes.

La despesa de les en aquelles actuacions es considera executat en inversions financerament sostenibles, per la qual cosa no computa en la regla de despesa, en aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquella quantia global es va individualitzar per a cada entitat en el 20 per cent del seu propi superàvit de 2019, mitjançant el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit
Social i econòmic per a fer front a la covid-19.

Accés al BOE i decret 27/2020 del 4 d’Agost.

Recordeu que el Canal Baix Penedès és una eina per mantenir informada a la població de tots els aspectes que els cal saber, si coneixes qualsevol informació que sigui rellevant per a tu o els teus veïns no dubtis en fer-nos-ho saber.

Afegir comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *Serveis Social Media Marketing, comunicació d'empreses i comerços. SEO SEM i Posicionament comercial
taberna los serrano

Som membres de l’A.M.I.C.

Per categories

Promociona el teu negoci

Utilitzem cookies per millorar els continguts de la web i afavorir la vostra experiència com a usuari. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
× Deixa'ns un missatge?