Embotits Arroyo al Canal Baix Penedès
banner web arroyo canal calafell
banner canal baix penedes
previous arrow
next arrow

En el context actual de transmissió comunitària del virus, l’estratègia de lluita contra la COVID-19 comporta l’adopció de diverses mesures preventives i de control, per protegir la salut de la ciutadania i contenir la
propagació de la malaltia, a l’empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, específicament, del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.

En efecte, l’article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de
limitació de l’activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l’annex 3, d’acord amb el que disposa l’article 55.

Així mateix, en l’àmbit de cada comunitat autònoma, als efectes de l’estat d’alarma, l’autoritat competent delegada és la persona que exerceixi la presidència de la comunitat autònoma, la qual està habilitada per
dictar, per delegació del Govern, les ordres, resolucions i disposicions per a l’aplicació de les previsions establertes als articles 5 a 11, sense la prèvia tramitació de procediment administratiu i sense que siguin
aplicables les previsions del segon paràgraf de l’article 8.6 i de l’article 10.8 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Entre les mesures previstes amb la finalitat de limitar l’expansió de l’epidèmia, al Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, hi ha les següents: a l’article 5, s’estableixen mesures per a la restricció de la mobilitat nocturna; a l’article 6, la possibilitat de limitar l’entrada i la sortida dels territoris de les comunitats autònomes, així com d’altres àmbits territorials inferiors, amb determinades excepcions; a l’article 7, la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats en un nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents o, si escau, en funció de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics i altres, en el nombre inferior a sis persones que determinin les autoritats competents delegades; i a l’article 8, específicament, la possibilitat de limitar els aforaments en els llocs de culte. El Reial decret 926/2020, en l’article 13, també preveu que les mesures establertes es puguin completar amb altres que, amb la finalitat de garantir la necessària coordinació, pugui acordar el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, incloses, en el seu cas, l’establiment d’indicadors de referència i criteris de valoració del risc.

En desenvolupament d’aquest marc normatiu i dels acords del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 2 i 16 de desembre de 2020, relatius a mesures de salut pública per a les festes de Nadal, i en
exercici de l’habilitació establerta al Decret 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència
sanitària provocada per la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, es van prorrogar i modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta Resolució contenia les mesures vigents fins a les 00:00 hores del dia 11 de gener de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Amb posterioritat, davant l’empitjorament de les dades a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès, mitjançant la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, es van establir mesures de salut pública per a
aquests territoris. Aquestes mesures, vigents fins a les 00:00 hores del dia 7 de gener, deixaven sense efecte, per als municipis de les esmentades comarques les establertes als apartats 3, 5, 8, 9, 10, 12.1 a 12.4, 14 i 19
de la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.

Podeu descarregar el PDF oficial aqui descarregar

Afegir comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Serveis Social Media Marketing, comunicació d'empreses i comerços. SEO SEM i Posicionament comercial
taberna los serrano

Som membres de l’A.M.I.C.

Per categories

Promociona el teu negoci

Utilitzem cookies per millorar els continguts de la web i afavorir la vostra experiència com a usuari. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies
× Deixa'ns un missatge?